W dniach 8-10 czerwca 2008 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP. W trakcie obrad Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2007 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Podziel się newsem: