11 lipca 2012 r. w Katowicach obradowała Rada Główna Związku. Podjęto szereg istotnych decyzji. W szczególności  powołano Zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy wydłużającej wiek nabywania uprawnień wynikających ze stanu spoczynku oraz emerytalnych do 67 roku życia. Kolejny z powołanych Zespołów ma zająć się opracowaniem opinii do przekazanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze. W dalszej kolejności Rada zapoznała się z referatem dotyczącym kwestii dyżurów osób będących rodzicami małych dzieci w związku z najnowszym stanowiskiem Prokuratury Generalnej zawartym w piśmie Dyrektora Biura z dnia 15 listopada 2010. Rada oceniła jako nieuzasadnione stanowisko, zgodnie z którym w zakresie czasu pracy nie można stosować przepisów Ustawy o pracownikach urzędów państwowych i Kodeksu pracy wbrew regulacji zawartej w art. 118 Ustawy o prokuraturze oraz zakreśliła czternastodniowy termin sporządzenia pisemnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Decyzją Rady reprezentacja Związku uczestniczyć będzie w XXIII Letniej Spartakiadzie Prawników, która w tym roku odbędzie się w Olsztynie w terminie 5-9 września.

 

Podziel się newsem: