W dniach 21-22 kwietnia 2006 roku, w Warszawie planowane jest posiedzenie Rady Głownej ZZPiPP RP. Przedmiotem spotkania będzie przygotowanie projektów niezbędnych – z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnych uregulowań ustawy o Związkach Zawodowyh – zmian w Statucie oraz omówienie propozycji zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury.

Podziel się newsem: