W dniach 24-26 lutego 2006 roku, w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania podjęto próbę syntezy prac nad projektami zmian w ustawodastwie RP. Delegowani z ramienia ZZPiPP RP członkowie związków przedstawili dotychczasowe wyniki prac komisji sejmowych.
W najblizszym czasie na stronie zostaną zamieszczone sprawozdania z prac w poszczególnych komisjach.
Rada Główna ZZPiPP RP z uwagi na stosowaną przez Prokuratury Apelacyjne i podległe im jednostki organizacyjne niejednolitą praktykę kształtowania wynagrodzeń kierowców postanowiła wystosować do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości apel o zwiększenie minimalnych i maksymalnych stawek płacowych tej grupy zawodowej.
Na posiedzeniu przedstawiono również problematykę ’13-stych pensji’ albowiem uregulowania ustawowe odsyłające do przepisów znowelizowanego rozporządzenia RM z dnia 11 czerwca 1996 roku dają pewną dowolność pracodawcy w ustalaniu podstawy odliczeń od 13-stej pensji. Na podstawie zebranych z Rad Okręgowych informacji ustalono, że istnieją różnice w naliczaniu 13-stych pensji w ramach Prokuratury. Uprzednio w dniu 15 lutego 2006 roku Rada Główna wystosowała w tym zakresie do Prokuratora Krajowego Janusza Kaczmarka pismo wskazujące na potrzebę jednolitej regulacji ’13-stych pensji’
Z uwagi na treść art. 32 ust 1 Ustawy o Związkach Zawodowych Rada Główna postanowiła wystosować do Rad Okręgowych informacje o konieczności wystąpienia do pracodawcy z listą pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie.

Podziel się newsem: