13 czerwca 2013 r. nad projektem nowelizacji KPK obradowała Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach pod przewodnictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego. W trakcie obrad głos zabrali Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury – Edward Zalewski oraz Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP- prokurator Jacek Skała. Nasz przedstawiciel poddał kompleksowej ocenie efekt dotychczasowych prac zwracając uwagę na fakt, iż zamiast tak gruntownej nowelizacji KPK połączonej ze zmianą filozofii procesu, warto było wykonać jeszcze jeden wysiłek intelektualny i stworzyć całkowicie nowy kodeks, w szczególności, że prace nad projektem toczyły się od 2009 r., najpierw w Komisji Kodyfikacyjnej, a następnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W konkluzji swojego wystąpienia wskazał, że projektowane zmiany doprowadzą do wydłużenia procesu w szczególności w fazie postępowania jurysdykcyjnego oraz z całą pewnością zwiększę jego koszty w związku z wprowadzeniem instytucji „obrońcy na życzenie” i koszt podatnika dla wszystkich osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa. Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia.

Podziel się newsem: