Po interwencjach Związku zapadła decyzja o zwiększeniu ilości asystentów w Prokuraturze. Pierwsza transza to 130 etatów. W 2017 r. planowane jest pozyskanie dalszych 220 etatów. Realizacja tych planów zwiększy liczbę asystentów do około 660 .W rezultacie jeden asystent przypadać będzie na około 8 prokuratorów. Dalsze działania Rady Głównej zmierzać będą w kierunku wyrównania dysproporcji w zatrudnieniu asystentów w relacji do sądów powszechnych, gdzie 1 asystent przypada na 3 sędziów. Będziemy również zabiegać aby jak największa liczba asystentów trafiła do prokuratur rejonowych.          W ocenie Związku to właśnie w prokuraturach rejonowych asystenci są najbardziej potrzebni.

Podziel się newsem: