Powiększa się fundusz wynagrodzeń. Będa dodatkowe środki na płace pracowników prokuratury.

Maj 15, 2017

Dzięki decyzji I Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 11 maja 2017 r. zwiększono środki na paragraf 4010, który obejmuje wynagrodzenia urzędników i innych pracowników. Poniżej zamieszczamy pismo podpisane przez Pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego przesłane do wiadomości Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, z którego wynika, iż na każdy etat przeznaczono kwotę 800 zł. Dodatkowo zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia dzisiejszego w tej sprawie skierowane do Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych. W piśmie tym poruszono dodatkowo problem braku waloryzacji wynagrodzeń 0 1,3 % w 2017 r. w niektórych jednostkach. Jak zwrócono uwagę są prokuratury, w których w oparciu o powyższe środki wypłacono podwyżki (przykładowo: Wrocław 140 zł, Gdańsk 38 zł, Warszawa 50 zł).

RG.24.2017 800 +PK VI B 3103.48.2017 - pismo PK
Login