Poniżej szczegółowa relacja ze spotkania Rady Głównej z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Panem Markiem Jamrogowiczem w dniu 22 marca 2011 r. Spośród wielu poruszanych spraw nawiązano między innymi do wielokrotnie podnoszonej przez Związek problematyki opóźnień w nominacjach asesorskich. Pan Prokurator Jamrogowicz podkreślił, iż po stronie Prokuratury Generalnej istnieje wola jak najsprawniejszego przeprowadzenia procedury związanej z mianowaniem „młodych prokuratorów”. Wnioski przesłane przez Krajowa Radę Prokuratury po weryfikacji przedstawiane są do zatwierdzenia Panu Prokuratorowi Generalnemu w trybie „niecierpiącym zwłoki” praktycznie w ciągu dwóch dni. Wręczenie aktu nominacji organizowane jest zaś w Prokuraturze Generalnej cyklicznie z częstotliwością co dwa tygodnie. Prokurator Jamrogowicz podkreślił jednocześnie, iż Prokuratura Generalna nie ma wpływu na tryb i czas w jakim rozpatrywane są wnioski przez Krajowa Radę Prokuratury i właśnie po stronie Krajowej Rady Prokuratury upatruje przyczyny ewentualnych opóźnień. Wymiernym efektem spotkania jest również dopuszczenie Związku do prac zespołu, którego zadaniem będzie ocena zasadności likwidacji niektórych małych prokuratur. Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: