W piątek 26 października 2012 pracownicy wymiaru sprawiedliwości przemaszerowali ulicami Warszawy spod Stadionu Narodowego pod Sejm RP w proteście przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń w 2013 r. W marszu i zgromadzeniu pod budynkami Sejmu uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w tym liczna i dobrze zorganizowana grupa z Rady Okręgowej w Kielcach. Pod Sejmem przedstawiciele naszego Związku przemawiając podkreślali, że pracownicy prokuratury i sądów to najniżej uposażony korpus urzędniczy w Polsce. O wiele wyże płace mają urzędnicy zatrudnieni w agendach rządowych i samorządach. Tam zakazy waloryzacji płac omija się poprzez wypłacania wysokich premii i nagród, co skutkuje systematycznym wzrostem uposażeń. Tymczasem płace pracowników sądów i prokuratur, którzy co podkreślano stanowią całkowicie apolityczny korpus urzędniczy, pozostają na niezmienionym poziomie od 5 lat. W związku z tym ich realna wartość znacznie spadła, co powoduje, że wielu z nich egzystuje na granicy ubóstwa. Zwrócono uwagę na fakt, że bez protestujących grup urzędników sprawna praca  – prokuratorów i sędziów nie byłaby możliwa, co skutkowałoby paraliżem wymiaru sprawiedliwości. Organizator protestu – Sądowa Solidarność oraz ZZP i PP RP zapowiedzieli dalsze, wspólne działania w tym akcje protestacyjne na rzecz poprawy sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

http://tvp.info/informacje/polska/protest-pracownikow-sadownictwa-w-warszawie/8916022

http://www.e-vive.pl/swietokrzyscy-prokuratorzy-beda-protestowac-w-warszawie,pl,18591.html

http://prawo.rp.pl/artykul/792777,946319-Pracownicy-sadow-protestuja-w-sprawie-wynagrodzen-i-organizacji-pracy.html

 

Podziel się newsem: