Dobiegają końca prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem Ustawy o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057). W druku tym znajduje się projekt ustawy o prokuraturze (między innymi stawki awansowe, delegacje, kontrola zwolnień lekarskich). Poniżej przedstawiamy poprawki jakie zaproponowała Rada Główna Związku kierując je na ręce Przewodniczącego Komisji. Będą one przedmiotem głosowania na najbliższym posiedzeniu (będziemy w nim uczestniczyć i bronić naszego stanowiska).

Podziel się newsem: