Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wydała opinię o projekcie nowelizacji KPK autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Proponowane zmiany, w przypadku ich uchwalenia przez Sejm, doprowadzą do efektów sprzecznych z deklarowanymi przez projektodawców. Stoimy na stanowisku, że przyjęcie zaprezentowanych w Projekcie rozwiązań skutkować będzie wydłużeniem, zamiast znacznym przyspieszeniem procesów karnych, a w przypadku przyjęcia pełnego modelu kontradyktoryjności procesu karnego bez powiązania tych zmian z gruntowną reformą ustrojową prokuratury, wręcz paraliżem śledztw, z którego zadowoleni będą jedynie wchodzący w konflikt z prawem. Z kolei wprowadzenie tzw. „obrony na życzenie” na koszt Skarbu Państwa stanowić będzie kolejne, niedoszacowane w przedstawionej ocenie skutków regulacji, obciążenie dla budżetu stojące w kolizji z interesami obywateli – podatników. Koszt tego przedsięwzięcia według szacunków Związku wyniesie około 10 razy więcej niż deklarują to autorzy projektu.

Podziel się newsem: