Poniżej przedstawiamy opinię Rady Głównej ZZPiPP RP dotyczącą  projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatówna wolne stanowisko prokuratorskie. Opinia ta  wskazuje między innymi na niezgodność projektu z Ustawą o prokuraturze. W szczególności § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia projektodawca zakreśla zakres przedmiotowego badania w sposób daleko szerszy od przyjętego w ustawie, a mianowicie nakłada obowiązek przedstawienia opisu wyników pracy zawierającego dane przedstawiające obciążenie pracą kandydata oraz wyniki jego pracy w okresie trzech lat poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko prokuratorskie, podczas gdy ustawa przewiduje „badanieco najmniej 50 spraw różnych kategorii spośród puli 100 spraw przedstawionych przez kandydata.” Jak zauważają autorzy opinii lektura projektu prowadzi do nieodpartego wniosku, że przy ocenie samego kandydata w sposób nadmierny skupiono się na jego ewentualnych walorach statystycznych przy marginalizacji jego merytorycznej przydatności. Merytoryczna strona kandydata zawarta w tzw. „opisie wyników pracy”, skupia się wyłącznie na uwzględnianiu i uwypuklaniu błędów, uchybień i negatywnych aspektów pracy kandydatów. Pominięto w nim absolutnie wszystkie kwestie związane z osiągnięciami, sukcesami i innych pozytywnymi składowymi pracy kandydata.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: