W listopadzie ubiegłego roku wystąpiliśmy do Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim z interwencją w sprawie nieprzestrzegania dyspozycji zawartej w § 80 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury . Nieprawidłowości polegały na zobowiązaniu prokuratorów prokuratur rejonowych do sporządzania w cyklach miesięcznych notatek urzędowych, w których zostaną wskazane czynności niezbędne do merytorycznego zakończenia postępowania oraz przyczyny ich niewykonania w dotychczasowym terminie w przypadku nie zakończenia każdego postępowania przygotowawczego w terminie trzech miesięcy, a następnie ich przekazywania do jednostki nadrzędnej. W odpowiedzi na nasze stanowisko Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, podtrzymał swoje bezprawne w naszej ocenie polecenie. Sprawą zainteresowaliśmy Prokuratora Generalnego, który podzielił pogląd Związku polecając na podstawie art. 10 ust Ustawy o prokuraturze uchylenie polecenia. Dwa miesiące temu na naszej stronie zastanawialiśmy się, kto zwycięży – zdrowy rozsądek i prawo, czy statystyka. Z satysfakcję stwierdzamy, że tym razem statystyka znalazła się w defensywie. Poniżej pismo Prokuratora Generalnego do Związku z 24 stycznia 2012 r.

Podziel się newsem: