W ostatnich dniach przed wrocławskim Sympozjum „Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej” otrzymywaliśmy sygnały o odmowie udzielania zwolnień dla prokuratorów na udział w szkoleniu. Między innymi we Wrocławiu poinformowano zainteresowanych, że aby wziąć udział w Sympozjum należy skorzystać z urlopu wypoczynkowego bo brak jest podstawy prawnej do udzielenia zwolnienia. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Główna interweniowała u Prokuratora Generalnego wskazując na fakt, iż Związek kierując się chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów udziela wsparcia w realizowaniu ustawowych obowiązków pracodawcy w tym zakresie. W naszym wystąpieniu poniesiono również znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście wprowadzenia ocen okresowych oraz walor dydaktyczny szkolenia, które w odróżnieniu od wielu innych, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury było przeprowadzone z udziałem prokuratorów, medyków sądowych oraz specjalistów w zakresie kryminalistyki na co dzień mających styczność z praktyką.
W odpowiedzi na interwencję Związku, Prokurator Generalny uznał praktykę utrudniania udziału w Sympozjum za nieprawidłową wskazując, iż może ono stanowić doskonałą okazję do podnoszenia kwalifikacji oraz płaszczyznę wymiany poglądów między prokuratorami, biegłymi i teoretykami prawa. Zaapelował jednocześnie do Prokuratorów Apelacyjnych o podjęcie działań umożliwiających udział w organizowanej przez nas Konferencji. Poniżej pisma Rady Głównej i Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: