Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie braku reakcji Prokuratora Generalnego na stanowiska w sprawie naruszeń istotnych praw prokuratorów wychowujących małoletnie dzieci inRada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wezwała Prokuratora Generalnego do niezwłocznej odpowiedzi na stanowiska Związku w kluczowych dla wszystkich prokuratorów sprawach:

  1. Dyżurów prokuratorów posiadających dzieci do lat 8 z dnia 23 lipca 2012 r,
  2. Zwrotu kosztów dojazdu z dnia 10 października 2012 r,
  3. Równomiernego obciążenia obowiązkiem dyżurowania z dnia 10 października 2012

Zauważyć należy, iż podobne i krótsze „przewłoki” w przypadku prokuratorów skutkowałyby wdrożeniem postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Stąd też obecnie dostrzegamy konieczność przeprowadzenia czynności mających na celu wyjaśnienie przyczyn zaistniałej „przewlekłości.” Podkreślić należy, iż nieudzielenie odpowiedzi na pisma oraz uchwały stanowi naruszenie Konstytucji, norm prawa administracyjnego oraz związkowego. W przypadku dalszej, uporczywej zwłoki w udzielaniu odpowiedzi na stanowiska Związku zmuszeni będziemy rozważyć czy nie należy jej potraktować jako utrudniania działalności związkowej. Niezależenie od tego jako pilne jawi się zajecie stanowiska w sprawie dyżurów prokuratorów sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Problem ten ma bowiem istotne znaczenie dla setek prokuratorów, którzy w wyniku interpretacji Prokuratury Generalnej zmuszani są wręcz do porzucania dzieci w przypadku wezwania na zdarzenie lub zabierania ich np. na oględziny miejsca ujawnienia zwłok. Wskazana sytuacja stanowi nie tylko rażące naruszenie elementarnych praw pracowniczych ale przede wszystkim godzi w konstytucyjnie gwarantowane prawa dziecka, co w Prokuraturze której zdaniem jest stanie na straży praworządności nie powinno miejsca – napisali w swoim najnowszym stanowisku członkowie Rady Głównej. Poniżej prezentujemy całość uchwały.

 

Podziel się newsem: