25 listopada 2016 r. w Senacie miała miejsce debata dotycząca m.in. wyeliminowania z ustawy obniżającej wiek emerytalny uprawnienia do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku w wieku 55 i 60 lat, odpowiednio w przypadku kobiet i mężczyzn – prokuratorów oraz sędziów. Jej przedmiotem była również kwestia wprowadzenia jednolitej granicy 65 lat, uprawniającej do nabycia stanu spoczynku przez kobiety i mężczyzn. Jak podniosła Rada Główna w swoim stanowisku z dnia 22 listopada 2016 r. fakt jej wprowadzenia nosi znamiona dyskryminacji albowiem są to jedyne grupy zawodowe w Polsce, w których kobiety musiałyby pracować do 65 roku życia. Poniżej zamieszczamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium w tej sprawie w Senacie, a nadto wystąpienie Pana dr Marcina Warchoła – Wiceministra Sprawiedliwości. Zgodnie z przedstawionym przez Pana Ministra stanowiskiem resort sprawiedliwości w najbliższym czasie zaproponuje projekt ustawy wprowadzającej na zasadach ogólnych granicę 60 lat, uprawniającą kobiety – prokuratorów i sędziów do przechodzenia w stan spoczynku. Jak wynika z konsultacji prowadzonych przez Związek sprawa ta jest przesądzona.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: