W piątek 22 listopada 2013r. w Zakopanem poznaliśmy skład Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przewodniczącym został wybrany Jacek Skała, zastępcami Barbara Chrobak i Mariusz Gózd. Do Prezydium  Rady Głównej weszli Robert Zasada, Tomasz Salwa, Anna Nowińska, Mateusz Wolny, Wioletta Głowacka, Joanna Zaraś, członkami Rady Głównej są: Małgorzata Mrozek, Anna Sobolewska, Iwona Chrobak-Farquharson, Jarosław Polanowski, Tomasz Korniak, Dagmara Słomińska-Butowski, Jarosław Hajducki, Wiesława Jagielak, Marcin Pękalski, Radosław Wrębiak, Karolina Roszak,Andrzej Raczkowski. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Adam Kolbus, wiceprzewodniczącą Maria Lech,członkami Małgorzata Roczkalska, Lucyna Szczepaniak , Grażyna Traciak, Ernest Graboś, Marek Zieliński. Przed nowymi władzami 4-letnia kadencja. Delegaci dokonali szeregu zmian w Statucie. Poszerzono m.in skład Rady do 21 osób, co było motywowane wzrostem liczebności organizacji lokalnych z 19 do 40 oraz ilości członków. Niebawem zamieścimy treść uchwały programowej oraz sprawozdanie za poprzednią kadencję.

Podziel się newsem: