2017 to kolejny rok walki o odwrócenie losu pracowników prokuratury. Wszyscy oczekują zdecydowanych działań bo sytuacja płacowa osób zatrudnionych w administracji i innych pracowników jest wyjątkowo trudna po 7 latach zamrożenia funduszu płac. W ostatnich trzech latach suma podwyżek sięgnęła łącznie 13,3 %. Optymizmem powiało w 2016, kiedy to budżet na płace wzrósł o 10 %. Potem była już tylko metoda małych kroczków. W 2017 r., tylko w niektórych okręgach uposażenia wzrosły o wskaźnik 1,3 %. Sytuacja ta ma się nie powtórzyć w tym roku. Związek w uzgodnieniu z I Zastępcą Prokuratora Generalnego i Prokuratorem Krajowym zarekomendował kwotowy i równy podział środków na podwyżki w wysokości 2 % dotychczasowego funduszu wynagrodzeń. W naszej ocenie środki te są zbyt niskie by je dodatkowo różnicować. Nie pozwalają także na zminimalizowanie zjawiska tzw. „kominów płacowych” w jednostkach oraz dysproporcji geograficznych. Co jednak najmniej optymistyczne, niewielka kwota przeznaczona na podwyżki nie powstrzyma negatywnych zjawisk, zachodzących w pionie pracowników wspomagających prokuratorów. Od wielu miesięcy obserwujemy bowiem proces odpływu najbardziej wartościowych i najlepiej wykształconych urzędników. Ci, którzy przychodzą na ich miejsce nie wiążą swojej przyszłości z prokuraturą. Zamierzają zdobyć doświadczenie i odejść do lepiej opłacanej pracy. Rosną obawy związane z maturalnym odpływem kadr uzyskujących stopniowo uprawnienia emerytalne. Narasta frustracja pracowników ze średnim stażem. Konkurencyjność ich płac jest najbardziej zagrożona w sytuacji wzrostu wynagrodzeń minimalnych. Oczywiście to zjawisko jest nader pożądane, niemniej rodzi sytuację w której duża część kadry ze średnim stażem otrzymuje płace, coraz bardziej zbliżone do wynagrodzenia minimalnego. W związku z powyższym powstaje pytanie co dalej? W naszej ocenie powstrzymanie degradacji kadry administracyjnej wymaga pilnego uchwalenia planu modernizacji prokuratury. Oczekujemy, że stanie się to w 2018 r. Poniżej publikujemy pismo Prokuratora Krajowego dotyczące podwyżek na 2018 r. Liczymy na to, że ustawa o modernizacji prokuratury oraz nowa ustawa o pracownikach sądów i prokuratury zostaną uchwalone bez konieczności ogłaszania kolejnych protestów naszego Związku i sądowej „Solidarności.”

Podziel się newsem: