Mając na uwadze ciążący na nas wszystkich obowiązek dbałości o wizerunek Prokuratury, jak i stanie na straży godności zatrudnionych w niej pracowników, zamieszczamy poniżej tekst odpowiedzi Rzecznika Prokuratury Okręgowej Prokurator Bogusławy Marcinkowskiej na nierzetelny i krzywdzący artykuł w jednym z czasopism i jednocześnie przypominamy o konieczności reagowania na wszelkie przejawy niszczenia dobrego imienia prokuratorów, pracowników Prokuratury jak i samej instytucji.

Podziel się newsem: