Na kilka dni przed Świętami na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiło stanowisko Związku w sprawie konieczności wycofania się z „noweli lipcowej” do KPK. Zawiera ono wykaz regulacji wymagających natychmiastowego zniesienia oraz takich, które ocenić należy pozytywnie, jak również propozycje de lege ferenda. Nowelizacja lipcowa k.p.k. miała wedle zamierzeń Ustawodawcy przyspieszyć  i usprawnić tok postępowania, skoncentrować rolę prokuratora w sądowej fazie procesu jako oskarżyciela publicznego ograniczając jednocześnie jego obowiązki na etapie postępowania przygotowawczego. Kilkumiesięczna praktyka pokazuje, że powyższe założenia okazały się fiaskiem. Postępowania – można powiedzieć – utknęły w miejscu, ilość aktów oskarżenia kierowanych do sądów zmalała w stopniu bezprecedensowym, a postępowania przygotowawcze toczą się znacznie dłużej niż dotychczas – czytamy w piśmie podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej. Wśród nowych regulacji, które w ocenie Związku powinny być uchylone wymienić w szczególności należy – obrońcę „na życzenie”, ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu pierwszej instancji, przepisy dotyczące anonimizacji, wyrażoną w art. 168 a teorię „owoców zatrutego drzewa”, zasady selekcji materiałów i nowej konstrukcji aktu oskarżenia, nowoprzyjęte reguły zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, utrwalanie osobowych źródłem dowodowych za pomocą notatek urzędowych i protokołów ograniczonych. Obecnie oczekujemy na zapowiadany przez kierownictwo resortu projekt, który odwróci niekorzystne dla obywateli zmiany. Poniżej prezentujemy treść naszego wystąpienia.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: