29 sierpnia 2011 r. Rada Główna wystąpiła do Prezydenta RP o zastosowanie prawa veta w stosunku do noweli do Ustawy o ustroju sądów powszechnych wprowadzającej m.in. oceny okresowe dla prokuratorów i sędziów. Co najistotniejsze system ocen okresowych jest niewydolny ekonomicznie i to zarówno w aspekcie czysto finansowym, jak i procesowym. Jego wprowadzenie stanie się „aktem werbunkowym” dla sędziów i prokuratorów wizytatorów, którzy zamiast orzekać i oskarżać będą zajmować się wypełnianiem statystycznych rubryczek. W interesie Państwa i Obywateli jest natomiast, aby sędziowie i prokuratorzy oskarżali i sądzili, stojąc na straży praworządności i sprawując wymiar sprawiedliwości–czytamy w wystąpieniu Rady. Podtrzymujemy gotowość spotkania z Panem Prezydentem deklarowaną w piśmie z 6 maja 2011 r. oraz kompleksowego przedstawienia argumentów przemawiających za skorzystaniem z prawa weta w stosunku do kwestionowanej ustawy – dodają autorzy listu.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: