BĘDZIE PROTEST – ZWIĄZEK WZYWA DO URLOPÓW NA ŻĄDANIE W LIPCU I WRZEŚNIU ORAZ DO HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, podkreślając iż adresatem postulatów prokuratorów nie jest Prokurator Generalny, ogłasza akcję protestacyjną polegającą na:
1.Korzystaniu z urlopów „na żądanie” , uczestniczeniu w akcji honorowego oddawania krwi lub niewyznaczaniu przez prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury terminów czynności procesowych w dniu 11 lipca 2011 r.
2.Korzystaniu z urlopów „na żądanie” i uczestniczeniu w akcji honorowego oddawania krwi w dniu 19 września 2011 r.

Niniejszym apelujemy do wszystkich prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych, prokuratury wojskowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej o czynny udział w proteście, a organizacje przedstawicielskie i Krajową Radę Prokuratury, a także inne ciała samorządowe wzywamy do jednoznacznego poparcia tych działań. Wybór formy protestu w dniu 11 lipca 2011 r. pozostawiamy prokuratorom i asesorom. Szczegóły w uchwale.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: