Do 2012 r. zasadą było, że obwinionym oraz obrońcom dyscyplinarnym przysługuje nie tylko zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas czynności procesowych ale również delegacja pokrywająca koszty dojazdu. Prawo to nie było przez nikogo kwestionowane. W tym czasie nasiliła się jednak aktywność rzeczników dyscyplinarnych, którzy wdrażali postepowania wyjaśniające najczęściej wobec członków organizacji prokuratorskich. Wielu z nich korzystało wówczas z uprawnienia do pomocy prawnej obrońców. W związku z powyższym ówczesna Prokuratura Generalna pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, podjęła działania w znacznym stopniu utrudniające realizację prawa do obrony. Uznano w piśmie PG I A 021/1/13, iż obrońcy przysługuje co prawda zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ale odebrano prawo do delegacji i zwrotu kosztów dojazdu. Był to cios wymierzony wówczas w licznych prokuratorów – członków związków i stowarzyszeń, często niesłusznie obwinianych o dopuszczenie się deliktów dyscyplinarnych. Sytuacja taka trwa również obecnie. Znane są przypadki odmawiania prokuratorom – obrońcom dyscyplinarnym i obwinionym uprawnienia do zwolnienia z pracy. Zmusza się ich do korzystania na czas czynności procesowych z urlopów wypoczynkowych. Narusza się zatem nawet zasady, o których mowa w wymierzonym w prokuratorów, skrajnie niekorzystnym stanowisku Andrzeja Seremeta. W związku z powyższym, nasz Związek zwrócił się do Prokuratora Krajowego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie prokuratorom pełnej realizacji prawo do obrony i skierowanie do prokuratorów regionalnych pisma instrukcyjnego, które przywracałoby stan rzeczy sprzed wymierzonego w nasze środowisko stanowiska Andrzeja Seremeta. W szczególności zaapelowano o wprowadzenie reguł umożliwiających delegowanie prokuratorów do czynności procesowych w charakterze obwinionych i obrońców, jak również zawierających wyraźne wskazanie, iż do udziału w tych czynnościach prokuratorom i asesorom przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Zapraszamy do lektury całego wystąpienia Rady Głównej z dnia 6 maja 2021 r.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: