Prokurator Generalny podzielił pogląd Związku o sprzeczności rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej ostatnio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury znoszącej obowiązek posiadania przez pracowników sądów i prokuratury wyższego wykształcenia. Wydane na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 14 ust. 1 powołanej ustawy obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r.w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w swoim § 2 i 3 i załączonych tabelach wymóg taki nadal przewiduje. Jednocześnie w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r. I Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował Radę Główną, iż dotychczas nie podejmowano działań w związku z zauważoną sprzecznością wobec informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości o wdrożeniu prac nad nowym rozporządzeniem, którego projekt przedstawiono do konsultacji w grudniu ubiegłego roku. W projekcie tym wyeliminowano podnoszoną przez Związek sprzeczność, jak również podniesiono minimalny próg wynagrodzenia do kwoty 1680 zł brutto, czyli aktualnej kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wprowadzono system kwotowy w miejsce mnożnikowego do określania wysokości dodatków funkcyjnych. W załączeniu odpowiedź Prokuratury Generalnej. Dotychczas nie wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym w niniejszej sprawie interweniował również na nasz wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich.   

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: