24 września pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się pokojowa demonstracja ponad 1000 urzędników zatrudnionych w sądach i prokuraturach. Jej organizatorami były Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Powodem protestu było trwające od 2008 r. zamrożenie płac, skutkujące znaczącym spadkiem ich realnej wartości i faktycznym zubożeniem obu grup zawodowych. Protestujący powoływali się na Dezyderat nr 3 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która jako organ Sejmu stwierdziła 18 kwietnia 2013 r., że płace polskich urzędników sądowych i prokuratorskich nie odpowiadają godności urzędu i zakresowi obowiązków. Dezyderat ten nie jest realizowany przez władzę wykonawczą w najmniejszym stopniu. W trakcie demonstracji kierownictwo związków spotkało się z nowo wybranym Ministrem Sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem. Zaapelowano do szefa resortu sprawiedliwości o podjęcie działań na rzecz zmiany sytuacji. Wyrażono nadzieję na przełom w trwających od lat rozmowach i negocjacjach. Z zapowiedzi Ministra wynika, że w 2015 r. na wynagrodzenia urzędników zostaną przesunięte środki dotychczas przeznaczane na koszty dojazdów sędziów. Te ostatnie zostaną okrojone o połowę. Pozwoli to wygospodarować kwotę 10 mln złotych. Efektem tego przesunięcia może być podwyżka w kwocie około 25 złotych brutto na jednego pracownika administracji zatrudnionego w sądownictwie. Niestety nie przewidziano, nawet w tak skromnej wysokości zwiększenia budżetu na wynagrodzenia urzędników prokuratorskich. Z uzyskanych od Ministerstwa informacji wynika, iż Prokurator Generalny nie składał takich wniosków i nie zgłaszał w toku prac nad budżetem zapotrzebowania na dodatkowe środki z przeznaczeniem na urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Ponadto jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Prokuratury Generalnej na dwa dni przed akcją protestacyjną Andrzej Seremet miał brać udział w spotkaniu z Ministrem Finansów. O skuteczności tych rozmów świadczy decyzja z dnia 24 września 2014 o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 10 mln złotych wyłącznie na podniesienie uposażeń pracowników sądów. Po spotkaniu delegacja obu Związków udała się do Brukseli na spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Radę Główną reprezentowała Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. Celem spotkania ma być przedstawienie dramatycznej sytuacji płacowej polskich urzędników prokuratorskich i sędziowskich.

Podziel się newsem: