28 czerwca 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku utworzono nową organizację Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W spotkaniu założycielskim Radę Główną Związku reprezentował Przewodniczący Prezydium  – prokurator Jacek Skała. W trakcie posiedzenia rozmawiano miedzy innymi o uprawnieniach organizacji związkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wiele emocji wzbudziła sprawa projektu ustawy o modernizacji prokuratury, który przewiduje m.in. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników prokuratury i pozostałych pracowników w perspektywie 2018-2022. Wyłoniono władze grupy związkowej na czele której stanał prokurator Marek Suchocki. Skład Zarządu uzupełnili – Danuta Misarko oraz Anna Suproń. Komisją Rewizyjną powołaną przez zgromadzonych pracowników pokieruje Jarosław Walędziak. Grupa związkowa liczy 25 członków.  Obecnie organizacje Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP działają w 44 spośród 45 Prokuratur Okręgowych oraz w 7 na 11 Prokuraturach Regionalnych. Nowej organizacji życzymy owocnych prac i wielu sukcesów w poprawianiu warunków zatrudnienia białostockich urzędników i prokuratorów.

Podziel się newsem: