W tym tygodniu Rada Główna zwróciła się do prof. Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie inicjatywy ustawodawczej związanej z systemem dyżurów prokuratorskich. W opinii Związku system ten posiada dyskryminacyjny charakter. Prokuratorzy pełniący dyżury nie otrzymują za nie ekwiwalentu finansowego, do tego dyżury są pełnione tylko przez niektórych, podczas gdy w oparciu o niejasne kryteria, duża część z nich jest z tego obowiązku zwolniona. Dodatkowo system dyżurów 24-godzinnych i dłuższych narusza europejskie i krajowe normy w zakresie prawa do dobowego i tygodniowego wypoczynku. Biorąc to pod uwagę Przewodniczący Prezydium zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie inicjatywy ustawodawczej polegającej na wprowadzeniu zmian w art. 46 w następującym brzmieniu: czas pracy prokuratora określony jest wymiarem jego zadań w rozumieniu art. 140 kodeksu pracy; po zakończeniu pełnienia dyżuru o którym mowa w § 65 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorowi przysługuje prawo do nieprzerwanego 11 – godzinnego wypoczynku, a nadto w art. 62 poprzez dodanie przepisu 1 f ¹ w brzmieniu: „prokuratorowi zobowiązanemu do pełnienia dyżurów o których mowa w § 65 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, za każdy miesiąc podlegania takiemu obowiązkowi, przysługuje dodatek w wysokości 10 procent zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia. Poniżej cały tekst wystąpienia.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: