W listopadzie 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński upoważnił Andrzeja Dudę – Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta do reprezentowania go w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy znoszącej awans poziomy sędziów i prokuratorów. Instytucja awansu poziomego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2008 r. Przewidywała awans prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych po 15 latach nienagannej służby do stanowiska „prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej” oraz „prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej.” Analogiczne zasady przewidziano dla sędziów. Rozwiązanie to w sądach i prokuraturze przyjęto z wielkim zadowoleniem. Około 700  prokuratorów i 1300 sędziów zostało powołanych na nowoutworzone stanowiska w jednostkach wyższego szczebla przy jednoczesnym określeniu miejsca pełnienia służby w jednostkach macierzystych. Stan ten nie trwał jednak długo. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem krakowskiego adwokata – Zbigniewa Ćwiąkalskiego przeforsowało w ekspresowym tempie zniesienie tych długo oczekiwanych przez prokuratorów i sędziów regulacji doprowadzając do uchwalenia 7 listopada 2008 r. stosownej noweli zmieniającej ustawy – o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze. Na nic się zdały apele środowisk sędziowskich i prokuratorskich, które podkreślały naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych w zakresie tytularnym i ekonomicznym. Wielu prokuratorów i sędziów, którzy uzyskali awans poziomy nie pogodziło się z jego zniesieniem i nadal posługiwało się pieczęciami sędziów i prokuratorów. Wobec niektórych wszczynano postepowania dyscyplinarne z tego powodu. Podzielając argumentację sędziów i prokuratorów Prezydent Lech Kaczyński odmówił podpisania ustawy. W swoim stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego, skierowanym w trybie kontroli następczej, zarzucił niezgodność z licznymi przepisami Konstytucji RP w tym art. 2, z którego wynika ochrona publicznych, nabytych praw podmiotowych. Przez ponad 10 lat od likwidacji awansu poziomego nie udało się wypracować równie sprawiedliwych i zobiektywizowanych zasad awansu jak wówczas. W ocenie Rady Głównej nadeszła odpowiednia pora by wrócić do tych dobrych rozwiązań. Dlatego też zwróciliśmy się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w tym zakresie. Pan Prezydent Andrzej Duda był bowiem osobiście zaangażowany w obronę instytucji awansu poziomego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie poinformowaliśmy o tym kroku Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem ZZP i PP RP w tej sprawie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: