19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej ZZPiPP RP z kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: I Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Dyrektor Departamentu Budżetu Prokuratury Jacek Sobolewski, Wice Przewodnicząca Prezydium Rady Głównej Barbara Chrobak, członkowie  Prezydium – Robert Zasada i Wiesława Jagielak. Przedmiotem spotkania były zasady i podział środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń w p. j. o. p . Stosownie do stanowiska RG, proponowany przez Kierownictwo PG podział środków finansowych na poszczególne jednostki był krzywdzący dla dużych okręgów które otrzymały mniejszą kwotę na etat. Zastępca Prokuratora Generalnego przyznał rację Radzie Głównej i zapewniał że w miarę możliwości postara się to zrekompensować w postaci nowych środków dla pokrzywdzonych okręgów. Jednocześnie zapewnił, że wystosuje pisma do Prokuratorów Apelacyjnych z informacją, że środki z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń o 5,5% mają być w całości przekazane na podwyżkę płac dla pracowników. Jak dowiedziała się Rada Główna m.in w apelacji wrocławskiej (okręg opolski) pojawiły się problemy z wypłatą pieniędzy dla pracowników. Kolejnym z poruszanych zagadnień była kwestia przewidywanych  kosztów związanych z połączeniem PG z MS, i związanych z nią dużych obciążeń finansowych  w związku z  odejściami prokuratorów w stan spoczynku i koniecznością  wypłacania z tego tytułu  odpraw oraz ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe. W dalszej kolejności poruszono sprawę kosztów związanych z wprowadzeniem zmian w regulaminie biurowości, którego skutkiem jest znaczne obciążenie finansowe  budżetu poszczególnych jednostek. Zmiany te spowodowały obowiązek przywrócenia tradycyjnych repertoriów. Według szacunków Rady koszt zakupu repertoriów można w przybliżeniu szacować na 1,5 miliona złotych.

Podziel się newsem: