Po wielu miesiącach zwłoki Prokuratura Generalna rozeznaje kwestię przewidywanego wzrostu obciążenia obowiązkami prokuratorów w związku z reformą procesu karnego. Świadczy o tym treść pisma z 21 maja, w którym I Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych o dokonanie symulacji prognozowanego wzrostu obowiązków służbowych oraz zajęcie stanowiska w zakresie wynikających z tego potrzeb etatowych. Rada Główna Związku ZZPiPP RP ocenia takie działanie jako co prawda znacznie spóźnione, aczkolwiek wysoce pożądane. W związku z powyższym Rada Główna zaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych o możliwie kompleksową ocenę skutków regulacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doświadczenia środowiska prokuratorskiego bowiem pozwalały poprzednio zaobserwować, niepożądane zjawisko sprowadzające się do niewykazywania pewnych oczywistych uwarunkowań i wpisywania się w pewne artykułowane na zewnątrz oczekiwania. Rada ma tu na myśli w szczególności wypowiedzianą w Sprawozdaniu z 2013 roku tezę o tym, że prokuratura jest przygotowana do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego, podczas gdy w sposób oczywisty od takiego stanu gotowości jest daleka o czym świadczy powołane powyżej pismo I Zastępcy PG. Pismo to wskazuje że prokuratura jest nie tylko nie gotowa, ale wręcz nie ma nawet rozeznania w tej elementarnej kwestii, jaką jest rewolucyjna transformacja modelu postępowania przygotowawczego począwszy od 1 lipca przyszłego roku – zauważył Przewodniczący Prezydium w najnowszym stanowisku Rady. W publikowanym powyżej wystąpieniu Związek zwraca uwagę na konkretne sfery, w których przewiduje się istotny wzrost obciążenia pracą prokuratorów i urzędników.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: