W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Główna otrzymała stanowisko okręgowej organizacji związkowej w Elblągu w przedmiocie najnowszego projektu zmieniającego rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Projekt Regulaminu Ministra Grabarczyka spowoduje zapaść i katastrofę Prokuratury po wejściu w życie nowego kontradyktoryjnego k.p.k. z dniem 1 lipca 2015 r., albowiem liniowi prokuratorzy z prokuratur rejonowych nie będą w stanie sprostać licznym nowym dodatkowym obowiązkom wynikającym z tej noweli, przy braku ich rzeczywistego i poważnego odciążenia ze strony jednostek nadrzędnych  – napisali w swoim stanowisku prokuratorscy związkowcy z Elbląga. Wyrazili również zaniepokojenie brakiem stanowczego stanowiska Rady Głównej w tej kwestii. Korzystając z okazji informujemy, iż Rada Główna takie stanowisko wyda i opublikuje w terminie przewidzianym na konsultacje społeczne, tj. do dnia 18 grudnia 2014 r. Rada na bieżąco uczestniczy w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości, czemu dowodzi udział jej przedstawiciela w konferencji konsultacyjnej w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dalszej części swojej uchwały Rada Okręgowa Związku w Elblągu zaapelowała o zarządzenie przez Radę Główną ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko niezasadnie zmienionemu przez Ministra Sprawiedliwości Regulaminowi Prokuratorskiemu, w szczególności poprzez niezrozumiałe i nieracjonalne ograniczenie właściwości rzeczowej prokuratur nadrzędnych, polegającej na wyznaczeniu na 31 grudnia 2014 r. terminu akcji protestacyjnej prokuratorów i innych pracowników Prokuratury w formie urlopów na żądanie lub honorowego krwiodawstwa. Jak napisali dalej prokuratorzy z Elbląga należy także rozważyć akcję protestacyjną prokuratorów przed Ministerstwem Sprawie z Prokuratur Rejonowych do permanentnego „strajku włoskiego” będącego elementem efektywnej presji i nacisku na decydentów w celu dokonania postulowanych przez związek rozwiązań regulaminowych. Całość stanowiska prezentujemy poniżej.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: