7 grudnia 2012 r. w Kielcach odbyło się Zebranie tamtejszej organizacji lokalnej Związku z udziałem przedstawicieli Rady Głównej oraz Prokuratora Okręgowego.  W trakcie zebrania utworzono Zespół ds. urzędników i innych pracowników, którego Przewodniczącą wybrano Annę Sobolewską. Podjęto także decyzję o rozszerzeniu Rady Okręgowej wobec znacznego wzrostu liczebności członków organizacji, która obecnie liczy prawie 130 osób. Zebranie wydało uchwałę w związku z pogarszającą się sytuacją finansową pracowników w okręgu kieleckim będącej skutkiem braku jakichkolwiek podwyżek od wielu lat oraz „zamrożenia” funduszu płac, w wyniku czego realna wartość nabywcza wynagrodzeń spadła o ponad 1/3. Zebranie skierowało apel do Prokuratora Generalnego o niezwłoczną reakcję na wystąpienie Rady Głównej w tej sprawie wyrażając zaniepokojenie, iż pomimo upływu ponad dwóch miesięcy odpowiedzi nie uzyskano. Związkowcy z Kielc poparli wystąpienie Rady Głównej do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zwołanie posiedzenia w sprawie przyczyn akcji protestacyjnej w Warszawie w dniu 26 października 2012 r. podjętej wspólnie z pracownikami sądownictwa, w której czynnie uczestniczyła reprezentacja prokuratur kieleckich. „Podkreślamy, iż posiedzenie Komisji zostało zwołane w przeszłości na skutek akcji protestacyjnych prokuratorów i sędziów. Prokuratura jednak to nie tylko prokuratorzy, a sąd to nie tylko sędziowie. Zasługujemy na podobne zainteresowanie” – zauważyło Zebranie okręgowej organizacji ZZP i PP RP. W przyjętym stanowisku dano również wyraz niezadowoleniu z powodu braku zainteresowania problemami urzędników po stronie KRP.

„W ocenie okregowej organizacji związkowej w Kielcach, Krajowa Rada Prokuratury, jak sama jej nazwa wskazuje, winna mieć w polu widzenia problemy całej Prokuratury, w tym także zatrudnionych w niej kilku tysięcy urzędników i pozostałych pracowników. Oni również bowiem współtworzą tą instytucję” – napisali w swojej uchwale prokuratorzy i urzędnicy z Kielc.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: