Do apelu Rady Okręgowej we Wrocławiu o zorganizowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z sytuacja płacową pracowników prokuratury przłączyły się kolejne organizacje oddziałowe – Radom, Bielsko Biała i Elbląg. „W pełni podzielając powszechnie panujący pogląd członków ZZPiPP RP, iż dotychczasowe formy działań zmierzających do podwyższenia wynagrodzeń pracowników prokuratury polegające na kierowaniu pisemnych wystąpień do Prokuratora Generalnego i innych organów władzy okazały się całkowicie nieskuteczne, wzywamy Radę Główną ZZPiPP RP do podjęcia radykalnych i zdecydowanych działań zmierzających do zmiany tej sytuacji. Proponujemy pilne zorganizowanie i skoordynowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej polegającej na wzięciu urlopów na żądanie i odpowiednie nagłośnienie jej w środkach masowego przekazu” – podnieśli w swoim stanowisku członkowie ZZP i PP RP w Radomiu. „Apelujemy do Rady Głównej Związku o podjecie w skali ogólnokrajowej niezwłocznych, relatywnie skutecznych, działań protestacyjnych zmierzających do zmiany niekorzystnego stanu rzeczy w kwestii wynagrodzeń pozostałych pracowników prokuratury. W tym sensie domagamy się niezwłocznego zorganizowania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, w której użyte zostaną wszystkie możliwe – prawem dozwolone – środki protestu w sprawie skandalicznie niskich wynagrodzeń urzędników oraz pozostałych pracowników prokuratury i braku jakichkolwiek perspektyw na poprawę takiego stanu rzeczy” – napisała bielska organizacja naszego Związku. W drugiej z wydanych 10 kwietnia uchwał Rada Okręgowa zwróciła się do Prokuratora Generalnego o podjęcie natychmiastowych działań. Związkowcy podkreślili między innymi, że wielokrotnie zdarzają się skandaliczne sytuacje, w których urzędnikowi prokuratury trzeba podnosić pensję w ślad za właściwym Ministrem podnoszącym urzędowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie da się budować prestiżu Prokuratury za najniższą możliwą krajową pensję.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: