Prokuratura Okręgowa - Radom
5 grudnia 2011 r. w Radomiu założono 30 organizację okręgową ZZP i PP RP. Przed przystąpieniem do wyboru władz, dyskutowano o najistotniejszych problemach, z którymi borykają się prokuratorzy i pracownicy prokuratury. Wspólnie zastanawiano się nad reakcją środowiska na nieprzestrzeganie przez rządzących, wypracowanych w 2008 r. porozumień, co do sposobu waloryzacji płac oraz planowanym ograniczeniom ustawowych gwarancji niezależności, takich jak stan spoczynku. Następnie wyłoniono Radę Okręgową w Radomiu, na czele której stanął prokurator Marcin Pękalski. W jej składzie znaleźli się również: Małgorzata Pluta, Marcin Ochal, Mariusz Łyczak, Jolanta Laskowska, a w Komisji Rewizyjnej: Wioletta Kwiecień, Joanna Kwiatkowska oraz Sławomir Musiał. W spotkaniu założycielskim z Ramienia Rady Głównej uczestniczył prokurator Jacek Skała. Pomimo późnych godzin popołudniowych brało w nim udział ponad 40 prokuratorów i urzędników.
Już niebawem – 8 grudnia 2011 r. w Szczecinie spotkamy się ponownie by utworzyć kolejną radę okręgową w Prokuraturach Okręgowych w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Podziel się newsem: