Po dłuższej przerwie reaktywujemy stronę internetową. Z uwagi na zmiany, które zaszły w Związku w czasie przestoju w funkcjonowaniu tej witryny, w pierwszej kolejności zaktualizowane zostały podstrony: Rady Okręgowe oraz Władze Związku. W najbliższym czasie na stronie przedstawiane będą wszystkie bierzące problemy prokuratorów i pracowników prokuratury leżące w zainteresowaniu ZZPiPP RP.

Podziel się newsem: