Notatka z posiedzeń Zespołu przygotowującego projekt rozporządzenia w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów.

Podziel się newsem: