Interwencje naszego Związku Zawodowego i co trzeba obiektywnie stwierdzić, działania Prokuratury Krajowej, doprowadziły do uruchomienia szczepień przeciwko Covid19 nie tylko prokuratorów ale również pracowników prokuratury, w tym urzędników, asystentów i pracowników obsługi. We wtorek po Świętach Prokuratura Krajowa skierowała pismo do wszystkich Prokuratorów Regionalnych, z którego wynika że pracownicy prokuratury są uprawnieni do otrzymania szczepionek zgodnie z treścią § 27 ust 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. W oparciu o te przepisy prokurator Krzysztof Sierak – Zastępca Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. stwierdził, iż pracownicy prokuratury są uprawnieni do szczepień, a prokuratorom regionalnym polecił podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie tej grupie możliwości zaszczepienia się. Według naszych informacji te działania otworzyły również ścieżkę szczepień dla pracowników sądownictwa, a do sądów wystosowano pismo o analogicznej treści jak poniżej zamieszczone. Powtórzyła się zatem historia związana z przyznaniem podwyżek 450 zł (2 transza). Gdyby nie szybki i równy podział tych środków w prokuraturze, pracownicy sądów nie otrzymaliby ich w ogóle bo do dzielenia przystąpili nie tak jak my jesienią 2019 r. ale podczas pierwszej fali pandemii. Wówczas to rozważano wycofanie się z  podwyżek ale wypłaty w prokuraturze spowodowały, że nie mogło być innej decyzji, jak ta o wypłatach także dla pracowników sadownictwa. Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: