W piątek 31 sierpnia odbyło się zaplanowane wcześniej na 24 sierpnia 2018 r. pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości  z wiceministrem Michałem Wójcikiem na czele oraz związków zawodowych pracowników prokuratury i sadow. Pracowników prokuratury reprezentowała wiceprzewodnicząca naszego Związku – Barbara Chrobak. Było to spotkanie organizacyjne, którego celem było m.in. przyjęcie regulaminu pracy zespołu, utworzenie  grup roboczych i omówienie harmonogramu podejmowanych zagadnień. Jako Związek Zawodowy już w 2013 roku przygotowaliśmy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwierający nową regulację kształtującą wynagrodzenia. Będzie on punktem wyjścia aktualnego stanowiska Rady Głównej ZZP i PP RP w tej sprawie, które w niedługim czasie zaprezentujemy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października 2018 r. Nie ukrywamy, że tysiące pracowników prokuratury liczy na nowe – systemowe rozwiązania, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, które wydobędą je z ekonomicznego dna, na którym znalazły się w ostatnich latach.

Podziel się newsem: