Poniżej publikujemy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP, adresowane do I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w sprawie nieprawidłowości w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury, związanych z procesem przejmowana spraw, funkcjonowaniem zasady „obowiązkowego referatu” oraz obowiązkowych dyżurów zdarzeniowych. Najnowsze stanowisko Rady zawiera opis najistotniejszych problemów, jakie w praktyce zasygnalizowały Rady Okręgowe, związanych z przepisami Regulaminu dotyczącymi właściwości rzeczowej prokuratur regionalnych i okręgowych. Jak wynika ze wystąpienia Związku  zasygnalizowane problemy w obliczu tak fundamentalnej reorganizacji funkcjonowania prokuratury nie są zaskoczeniem. Rada Główna nie jest również zaskoczona oporem wobec zmian występującym wśród niektórych prokuratorów, którym przyszło zmierzyć się z prowadzeniem spraw i obsadą dyżurów zdarzeniowych. „Za niezbędne uznać należy działania bezpośrednie, zapewniające poprawę sytuacji w niektórych jednostkach. W tym celu pod rozwagę poddać należy wydanie przez Prokuratora Krajowego zarządzenia na podstawie § 30 pkt 4 Regulaminu określającego kategorie spraw, co do prowadzenia których właściwymi rzeczowo są  prokuratury okręgowe, a także intensyfikacje działań kontrolnych. Odpowiednie sformułowanie takiego zarządzenia, mogłoby umożliwić realizację słusznie podnoszonego przez Prokuratora Krajowego oraz Związek postulatu, przekształcenia prokuratur regionalnych i okręgowych w centra do walki z przestępczością gospodarczą oraz finansowo – skarbową” –  czytamy w wystąpieniu datowanym na 22 września 2016 r.  Jak wynika z naszych informacji Prokurator Krajowy po otrzymaniu pisma zlecił podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Dowodem na to jest pismo datowane na 23 września 2016 r., stosownie do treści którego prokuratury okręgowe i regionalne w terminie do dnia 10 października mają podać ilość spraw przejętych w poszczególnych kategoriach: określonych w § 27 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące śmiercią człowieka), § 27 ust 2 pkt 2 Regulaminu (cyberprzestępczość), § 28 pkt 1 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk), § 28 pkt 2 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk.), § 28 pkt 3 Regulaminu (w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę), § 29 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała człowieka), § 29 ust 2 pkt 2 i § 30 pkt 3 Regulaminu (cyberprzestępczość), określonych w § 30 pkt 1 Regulaminu (najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym) oraz § 30 pkt 2 Regulaminu (w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2). Zebrane dane pozwolą na ocenę sytuacji i podjęcie dalszych działań, w tym być może zmian legislacyjnych.

Artykuł w Rzeczpospolitej: 1290815-Prokuratorzy-skarza-sie-na-reforme-dot–referatow.html

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: