W dniu 14 grudnia 2010 r. przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.

W imieniu rządu projekt zaprezentował minister Jacek Czaja. Krzysztof Kwiatkowski, nieobecny na Komisji, w tym samym czasie uczestniczył w spotkaniu z asystentami sądowymi. Po wystąpieniu sprawozdawcy rządowego głos zabrali przedstawiciele środowisk – sędziowskiego z ramienia Stowarzyszenia Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Krajowej Rady Sądownictwa oraz prokuratorskiego, reprezentowanego przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Wszystkie przedstawione opinie były druzgocące dla projektu. Wiceprzewodniczący Związku Jacek Skała wytknął ministrowi Jackowi Czaji wprowadzanie Komisji w błąd twierdzeniem, że projekt został poddany szerokim konsultacjom ze Związkiem. Jak wiadomo do rozmów w sprawie projektu z udziałem KRS i Iustitii, prokuratorów nie dopuszczono pomimo pisemnego wystąpienia. Zarzucił również, iż w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych, będącego aktem wykonawczym do USP zawarto informację o przeprowadzeniu konsultacji tego projektu ze ZZPiPP RP, co nie odpowiada prawdzie. W dalszej kolejności podkreślił, iż środowisko prokuratorskie jest przekonane o konieczności stworzenia całkowicie nowej „konstytucji” polskiego sądownictwa, a nie przeprowadzania kolejnej nowelizacji ustawy. Powołał się na doświadczenia „reformy” Prokuratury związanej z rozdzieleniem urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, przy okazji której zaprzepaszczono szansę na stworzenie nowej ustawy o prokuraturze, w miejsce obowiązującej, wielokrotnie nowelizowanej i pochodzącej z 1985 r. Wymienił mankamenty ostatniej nowelizacji, które ujawniły się na przestrzeni ostatnich miesięcy i zaapelował o niepowielanie tych samych błędów i stworzenie całkowicie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych poprzedzonej szerokimi konsultacjami z sędziami i prokuratorami. Kończąc poparł wniosek formalny o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i publiczne wysłuchanie.

Komisja większością głosów 8 do 7 nie uwzględniła wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu ale przyjęła formułę publicznego wysłuchania w dniu 11 stycznia 2011 r. o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Sejmu. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zabraknie Pana Ministra Kwiatkowskiego, jako głównego patrona projektu.

W obradach z ramienia Rady Głównej uczestniczyli ponadto prokuratorzy: Mariusz Gózd – Przewodniczący Rady Głównej i Tomasz Korniak – członek Rady Głównej ZZPiPP RP.

Podziel się newsem: