18 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:30 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pod przewodnictwem posła Ryszarda Kalisza w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądownictwa. Posiedzenie zostało zwołane w wyniku pisma ZZPiPP RP z 14 listopada 2012 r. publikowanego wcześniej na naszej stronie. W trakcie posiedzenia wysłuchana zostanie informacja Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości dotycząca sytuacji ekonomicznej obu grup zawodowych, a w szczególności powodów akcji protestacyjnej, której punktem kulminacyjnym była demonstracja pod budynkami Sejmu w Warszawie 26 października ubiegłego roku. Do udziału w posiedzeniu Rada Główna wydelegowała czterech przedstawicieli – Wiceprzewodniczących Prezydium  – Barbarę Chrobak i Jacka Skałę oraz Roberta Zasadę i Mateusza Wolnego. Zwrócono się również do Przewodniczącego Komisji o umożliwienie udziału przedstawicieli prokuratur rejonowych, którzy są obecnie najliczniejszą i najniżej uposażoną grupą zatrudnionych w prokuraturze. W związku z posiedzeniem Rada Główna zwróciła się również do przewodniczących klubów parlamentarnych z apelem zainteresowanie się problemem. Wszystkim sejmowym klubom przekazano uchwały podejmowane w ostatnim okresie przez rady okręgowe. Kolejne uchwały będą przekazywane sukcesywnie.

Podziel się newsem: