26 listopada 2012 r. Związek zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Ryszarda Kalisza o zwołanie posiedzenia Komisji w sprawie powodów akcji protestacyjnej urzędników prokuratur i sądów, której punktem kulminacyjnym była manifestacja pod budynkiem Sejmu w Warszawie 14 listopada ubiegłego roku. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Rady Głównej Barbara Chrobak, Robert Zasada oraz Jacek Skała uczestniczyli w spotkaniu z Przewodniczącym Ryszardem Kaliszem, w toku którego omawiano przedmiot posiedzenia Komisji, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. W trakcie posiedzenia wysłuchana zostanie informacja Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego na temat sytuacji płacowej urzędników i pozostałych pracowników zatrudnionych w Prokuraturze. Swoje stanowisko przedstawi również Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Podziel się newsem: