W odpowiedzi na stanowisko Rady w Ostrołęce jako pierwsza odpowiedziała nasz organizacja w Sieradzu. Prokuratorzy i Pracownicy z tego okręgu zaapelowali do Prokuratora Generalnego aby w dziedzinie płac urzędników i pozostałych pracowników skupił swoją uwagę na istniejących problemach i podjął konieczne działania w celu ich niezwłocznej eliminacji zanim zdesperowani pracownicy podejmą czynne akcje protestacyjne. „Nowoczesna prokuratura nie powinna poprzestawać na unowocześnieniu narzędzi pracy. Musi ponadto dostrzegać potrzebę modernizacji spojrzenia na pracownika jako podmiotu pracy, w którego warto zainwestować. Pracownik jest winien pracodawcy zainteresowanie dla sukcesu i rozwoju zakładu. Pracodawca jest natomiast zobowiązany m. in. do stworzenia mu warunków pracy godnych człowieka i do wspierania jego rozwoju osobowego w pracy tak, aby świadcząc ją mógł wyrażać swoje zdolności i rozwijać je” – wskazali w swoim stanowisku z 21 marca 2013 r. związkowcy z Sieradza. Jak podkreślono w Uchwale permanentny, wieloletni brak podwyżek lub choćby waloryzacji wynagrodzeń kadry urzędniczej i pracowników obsługi przy stale wzrastającej inflacji uwłacza ich godności. Poziom wynagrodzeń części pracowników administracji jest katastrofalny. Nie są oni w stanie zapewnić godziwego utrzymania swoim rodzinom, a ich sytuację finansową pogarsza fakt, że zasadniczo nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia.


Podziel się newsem: