Poniżej prezentujemy stanowiska kolejnych Rad Okręgowych dotyczące projektu z dnia 19 listopada zmieniającego Rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Opinie te w jednoznaczny sposób wskazują na odejście od reformy prokuratury przeprowadzonej przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa, której celem miało być dostosowanie prokuratury do stawienia czoła wyzwaniom związanym z  wchodzącą w życie ze nieco ponad pół roku kontradyktoryjną procedurą karną.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: