Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości w dniu 27 lutego 2008r. w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli panowie:
– Marian Cichosz – Sekretarz Stanu,
– Zbigniew Wrona – Podsekretarz Stanu,
– Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu,
– Andrzej Pogorzelski – Zastępca Prokuratora Generalnego,
– Jerzy Szymański – Zastępca Prokuratora Generalnego i
– Dariusz Kuberski – Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.
Rozmówcy ponownie zapewnili członków Rady Głównej Związku, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zróżnicowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. (Zrównanie to potwierdziły kolejne projekty zmian w ustawie o prokuraturze, datowane w dniach 28 lutego i 12 marca 2008r.) 25% podwyżki naszych uposażeń powinny nastąpić od dnia 01 stycznia 2009r. Deklaracja ta jest cenna, samoistnie nie przesądza jednak, iż w takiej właśnie postaci i na takich zasadach zostaną podwyższone nasze uposażenia. Projekty wskazanych regulacji mogą bowiem jeszcze ulec niekorzystnym dla nas zmianom na kolejnym etapie prac rządowych oraz następnie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie mamy więc jeszcze pewności, że nasze wynagrodzenia nie zostaną zróżnicowane z wynagrodzeniami sędziów. Związek będzie na bieżąco monitorować postępy prac rządowych i parlamentarnych. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń w zakresie równości wynagrodzeń Związek niezwłocznie poinformuje środowisko prokuratorów oraz podejmie wszelkie inne niezbędne działania zmierzające do niepogorszenia statusu naszej grupy zawodowej.
Ponadto, ustalono, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza doprowadzić do przesunięcia terminu wejścia w życie skróconych okresów stawek awansowych. Nowelizacja ta będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2008r. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że pracownicy administracji prokuratur otrzymają podwyżki po średnio 200 zł miesięcznie, zaś pracownicy obsługi – po 150 zł średnio miesięcznie. Podwyżki te zostaną wypłacone z wyrównaniem od 01 stycznia 2008r. O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.
UWAGA:
Zgodnie z najnowszym projektem zmian w ustawie o prokuraturze, datowanym w dniu 12 marca 2008r. – likwidacji ulegnie jedynie Prokuratura Krajowa. Struktura Prokuratur Apelacyjnych pozostanie niezmieniona. Ponadto na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej zostaną usytuowane Wydziały PZ Prokuratury Krajowej. .

Podziel się newsem: