Założenia i projekt ustawy o prokuraturze, przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, a także problematyka wynagrodzeń prokuratorów i urzędników, zagadnienie  przestrzegania przepisów prawa pracy w prokuraturze, zniesienie wymogu wyższego wykształcenia dla urzędników zatrudnionych w prokuraturze  – to główne tematy dzisiejszego spotkania Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Prawników RP (ZZPiP RP).

W spotkaniu udział wzięli także m.in.: Michał Królikowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Piotr Dardziński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Tomasz Darkowski – Dyrektor Departamentu Prawa Karnego, Paweł Burzyński i Adam Sidor – prokuratorzy w DPK, Jan Paziewski – Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, Jarosław Jastrzębski  – z Departamentu prawa cywilnego, Jakub Jamka – Zastępca Dyrektora Biura Ministra, a z ramienia środowiska prokuratorskiego Mariusz Gózd – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiP RP, Barbara Chrobak, Jacek Skała – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiP RP, Tomasz Salwa i Robert Zasada – członkowie Rady Głównej.  

W trakcie spotkania poruszano miedzy innymi kwestię uposażeń urzędników prokuratury w kontekście spłaszczenia tzw. „widełek” będących źródłem istotnych dysproporcji pomiędzy płacami urzędników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jacek Skała – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił główne tezy opinii Związku o projekcie ustawy nowelizującej ustrój prokuratury. W trakcie spotkania zaprezentowano propozycje Związku uzupełnienia niektórych rozwiązań projektu w szczególności w zakresie procedur konkursowych oraz konstrukcji samorządu prokuratorskiego. Na pytanie strony związkowej, czy Rząd planuje dotrzymanie zapowiedzi, iż zamrożenie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów miało charakter jednorazowy w 2012 r., Minister Sprawiedliwości odpowiedział, iż aktualna wersja projektu ustawy okołobudżetowej nie przewiduje odstąpienia od waloryzacji w roku 2013 r., a resort takie rozwiązanie uznaje za słuszne. Strony zauważyły potrzebę kontynuowania współpracy w przyszłości.

Podziel się newsem: