5 maja 2016 r. Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym regulacji ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w zakresie tzw. „degradacji” byłych prokuratorów Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych. Jak wiadomo ustawa ta weszła w życie 4 marca 2016 r.  Zatem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystarczyło niespełna 2 miesiące do zwrócenia się w tej sprawie z urzędu ze stosownym wnioskiem do Trybunału. Już 18 kwietnia 2016 r., a zatem w nieco ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy, Rzecznik wystąpił z innym wnioskiem obejmującym m.in. uprawnienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do wydawania poleceń konkretnych czynności procesowych w indywidualnych postępowaniach. 17 listopada 2016 r. Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału wniosku w zakresie arbitralnego różnicowania praw dwóch grup prokuratorów i sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku poprzez wprowadzenie cezury czasowej na 31 grudnia 2017 r. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. W rezultacie różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Zasygnalizowany problem dotyczy grupy kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy, jak dotąd Rzecznik zwrócił się jedynie z pismem w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oczekuje równie sprawnego procedowania Rzecznika w sprawie dotyczącej całych grup zawodowych – sędziów i prokuratorów, jak w sprawie tzw. „degradacji”, które swoim zasięgiem objęły niespełna 2 % kadry prokuratorskiej.  Poniżej publikujemy pismo w przedmiotowej sprawie otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: