Decyzją Prokuratora Krajowego z 15 września 2016 r., podjętą z upoważnienia Prokuratora Generalnego polecono zmianę planów finansowych poprzez zwiększenie wydatków na premie oraz nagrody dla urzędników i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.  Suma zwiększonych środków stanowi równowartość 500 zł dla każdego z zatrudnionych. Można zatem przyjąć, iż do kieszeni pracowników prokuratury trafi dodatkowe 3 mln złotych. Jak przypomina Prokurator Krajowy w swoim piśmie sposób wydatkowania dodatkowych środków należy uzgadniać ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podlegać on będzie także kontroli Biura Budżetu i Majątku Prokuratury.  Poniżej prezentujemy pismo.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: