Stanowisko Rady Głównej ZZPIPP RP po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim

Marzec 6, 2007

Przedstawiam koleżankom i kolegom stanowisko jakie w imieniu Rady Głównej zajęła Przewodnicząca Prezydium, po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim w gazecie opolskiej ‘Nowa Trybuna Opolska’. Stanowisko to zostało przesłane do wyżej wymienionego dziennika.

Login