Według szacunków ZZPiPP RP w sądach zawisło już ponad 700 sprawz powództw prokuratorów. Zapadły także liczne wyroki. Jeden z nich uzyskał walor prawomocności, a w licznych sądy zawarły klauzulę natychmiastowej wykonalności. W rezultacie pozwane jednostki organizacyjne prokuratury musiały dokonać wypłat zasądzonych roszczeń. Nie bez przypadku w zaistniałej sytuacji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny wystąpił do Ministerstwa Finansów o zabezpieczenie 480 milionów złotych na poczet roszczeń kierowanych przez sędziów i prokuratorów. Podkreślam jednocześnie, że we wszystkich stanowiskach zajmowanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie konsultacji międzyresortowych podkreślano niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań za lata 2022-2023, wskazując na ryzyko kierowania pozwów i uznawania przez sądy roszczeń za zasadne.  W załączeniu uprzejmie przedstawiam wniosek ZZPiPP RP skierowany do Trybunału Konstytucyjnego sprawie ustawy okołobudżetowej na rok 2023 r.  We wniosku tym zawarto kompleksową argumentację, która w pełni odnosi się do konsultowanego projektu. Będę zobowiązany za potraktowanie tego wniosku jako integralnej części stanowiska Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – napisał Przewodniczący Prezydium Rady Głównej  w stanowisku skierowanym do Pana Sebastiana Skuzy – Wiceministra Finansów skierowanym w ostatnich dnia w trybie konsultacji społecznych.  Poniżej publikujemy powołaną opinię.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: